Coordinators

Home10


Prof 
Demosthenes B. Panagiotakos, DrMedSci

Prof Christos Lionis, MD, PhD

Prof Suzanne Piscopo, PhD (Malta Republic)

Prof Evangelos Polychronopoulos, MD, PhD

Prof Labros Sidossis,, PhD

Dr Stefanos Tyrovolas, MSc, PhD

Prof J A Mari Tur, PhD (Mallorca, Minorca islands, Spain)

Prof Giuseppe Walacchi (Sardinia, Italy)

   

Local Principal Investigators

Home4

 
A Zeimbekis, MD, PhD (Lesvos)

V Bountziouka, MSc, Phd (Samothrace, Siros & Naxos)

G Metallinos, MD (Corfu)

Alexandra Foscolou, PhD

Dimitris Grigorakis, PhD

S Ioakeimidi, MSc (Rhodes, Karpathos)

Prof A Matala, PhD (Ikaria)

Prof J A Mari Tur, PhD (Mallorca, Minorca islands, Spain) 

Dr A Mariolis (Mani county)

Foscolou A, MSc

Dr Antigone Kouris-Blazos and Associate Prof Catherine Itsiopoulos (La Trobe University - Australia)
Dr Labros Sidossis, Dr. Peter Kokkinos and Anastasia Papadimitriou MS (Rutgers University - USA)

   

Field
Investigators


Home9

 

A Aggelopoulou I Protopappa (Ikaria)
A Foscolou I Tsiligianni
A Katsarou I Vlachou (Lesvos)
A Matala (Ikaria) K Gelastopoulou
A Papadimitriou K Kaldaridou
A Polystipioti K Makri
A Zeimbekis K Voutsa
B Nanou (Italy) M Antonopoulou
C Lionis (Crete) M Economou (Cyprus Republic)
D Tyrovola (Kassos) M Galiatsatos (Cephalonia)
E Apostolidou M Miheli (Corfu)
E Lioliou M Tornaritis
E Niforatou M Voutsadaki
E Paka (Gokseada, Turkey) N Papairakleous
E Papavenetiou N Tsakountakis
E Qira (Siros & Naxos) P Stravopodis (Zakynthos)
E Tourloukis S Tyrovolas
F Anastasiou S Piscopo (Malta Republic)
G Papavassiliou V Alpentzou
G Pounis V Bountziouka (Samothrace)

 

Harokopio

 

Rutgers University